Wollen Voetjes

Voorrangsbeleid

Er worden nieuwe kindjes ingeschreven in het kinderdagverblijf naar gelang de capaciteit. Zijn er vrije plaatsen dan worden deze ingevuld afhankelijk van wie zich eerst aangeboden heeft.

Bieden er zich tegelijkertijd twee of meerdere ouders aan voor een vrije plaats en bevinden geen van hen zich in één van de voorrangsgroepen, dan kijken we louter naar het moment van aanmelding. De plaats zal dan toegewezen worden aan degene die zich eerst kandidaat stelde voor de vrije plaats.

Het is echter anders wanneer er zich tegelijkertijd twee of meerdere ouders aanbieden voor een vrije plaats en minstens één van hen behoord tot één van de voorrangsgroepen. Hierbij zal er rekening gehouden moeten worden met de voorrangsregels zoals voorgeschreven door Kind&Gezin (zie verder). Behoren er twee of meerdere ouders in rang tot eenzelfde groep, dan wordt er voorrang geven aan degene die zich eerst aangemeld heeft.

Om iemand op basis van de voorrangsregels voorrang te verlenen, moeten we uiteraard op een correcte manier kunnen bepalen of iemand wel degelijk tot één van de voorrangsgroepen behoord. Dit zullen we doen aan de hand van een'Verklaring op eer'.

Na een rondleiding in het kinderdagverblijf, volgt er een eerste of tweede gesprek. Als daaruit blijkt dat de ouders hun plaats willen reserveren in het kinderdagverblijf, vullen we samen met de ouder(s) het formulier in.

Wordt er na het invullen ervan vermoed dat de ouders tot een voorrangsgroep behoren, dienen ze ons hiervan binnen een gestelde termijn de nodige bewijsstukken te bezorgen. Wij geven de ouders een termijn van 2 weken om ons de nodige stukken te bezorgen. Blijkt hieruit dat ze effectief tot een voorrangsgroep behoren, is hun plaats gereserveerd. Blijkt hieruit dat ze toch niet tot een voorrangsgroep behoren, dan worden de gewone voorrangsregels gehanteerd. Degene die zich eerst aangemeld heeft, heeft eerst plaats.